a

لینکدین

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست
0 سبد خرید
  • محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

مزایده

مزایده

Dadarad-Logo

مشاوره تلفنی

021-22116677

عملیات مزایده اموال غیرمنقول توقیف شده بدهکار

چنانچه توسط بانک (بستانکار) مالی بازداشت شود پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر می شود. در آگهی مزایده نام و نام خانوادگی مالک و حدود اجمالی ملک، روز و ساعت مزایده ، قیمتی که مزایده از آن شروع می شود نیز درج می شود.

 

آثار بازداشت اموال بدهکار

آیا پس از بازداشت اموال بدهکار می تواند اقدام به نقل و انتقال آنها نماید؟

نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و تا زمانیکه بازداشت باقی است به انتقالات واقع شده بعد از بازداشت ترتیب اثر داده نمی شود. حتی اگر انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد مگر در صورت رضایت طلبکار

 

درخواست مزایده توسط بانک

در مورد وام های مربوط به طرح های صنعتی و معدنی بانک می تواند ظرف ۶ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای مزایده مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید. پس از طی شدن مدت ۶ ماهه  مال از طریق مزایده به فروش می رسد.  مبلغ  شروع مزایده باید به میزانی باشد که کل مبلغ طلب و خسارات و هزینه های قانونی را پوشش دهد . در صورتیکه در مزایده اول  خریداری نباشد یکبار دیگر مزایده تجدید می شود و بهای مال مورد مزایده به وسیله کارشناس و پس از قطعیت آن از این مبلغ شروع می شود. اگر ارزیابی کمتر باشد بانک می تواند تا تعیین قطعی مزایده سایر اموال مدیون را توقیف کند.

اگر مال مورد رهن در مزایده دوم به فروش نرسد پس از کسر هزینه ها به بانک واگذار می شود.