a

لینکدین

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست
0 سبد خرید
  • محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی

Dadarad-Logo

مشاوره تلفنی

021-22116677

دعاوی ملکی

دعاوی  مربوط به املاک هم می تواند دارای جنبه کیفری باشد و هم می تواند دارای جنبه ی حقوقی باشد و یا اینکه هردو جنبه را شامل شود؛ به عنوان مثال دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای حقوقی است و در صلاحیت دادگاه های حقوقی است ولی دعوای تصرف عدوانی یک ملک و یا ممانعت از استفاده از مشاعات یک دعوای کیفری بوده و در صلاحیت دادگاه های کیفری است.

دعاوی ملکی

 

 

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چه زمانی قابل طرح است؟

به موجب قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده  یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال دراداره ثبت، به ثبت رسیده مالک می شناسد از طرفی کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول باید در اداره ثبت، به ثبت برسد در غیر اینصورت دولت همان شخصی که ملک بنام او به ثبت رسیده را به عنوان مالک می شناسد.

حال زمانی که شخص به موجب مبایعه نامه عادی ملکی را از شخصی خریداری می کند ، بعد از آنکه مطمئن شد ملک مزبور متعلق به شخص فروشنده بوده است می تواند با ارائه مبایعه نامه خود که یک سند عادی محسوب می شود مالکیت خود را در دادگاه اثبات کند.چنین دعوایی در قالب دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل طرح می باشد.

 

دعوی خلع ید چه زمانی قابل طرح خواهد بود؟

دعوای خلع ید زمانی قابل طرح است که هیچ قراردادی بین مالک و شخصی که ملک را متصرف کرده وجود نداشته باشد و یا اینکه مالک جدید  ملک را از شخصی خریده باشد ولی اشخاصی از قبل  بدون وجود قرارداد در ملک تصرف داشته باشند و حاضر به تخلیه ملک مزبور نباشند دراینصورت مالک جدید که هیچ گونه قراردادی با متصرفین ندارد ، میتواند دعوی خلع ید به طرفیت متصرفین را طرح نماید.

 

تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی در چیست؟

دعوی خلع ید در جایی مطرح است که هیچگونه قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد و  ممکن است قبل و یا بعد از انتقال به مالک ملک را در تصرف داشته باشد.در چنین مواردی مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ، خلع ید متصرف را  را از مرجع قضایی  درخواست کند.

 دعوی تصرف عدوانی جایی مطرح است که بعد از انتقال ملک به مالک جدید ، شخصی اقدام به تصرف ملک متعلق به مالک آن  نماید.در واقع در تصرف عدوانی شخص متصرف اقدام به تصرف غیرقانونی ملک دیگری نموده است.در چنین مواردی مالک می تواند با اثبات مالکیت خود اقدام به طرح شکایت تصرف عدوانی علیه متصرف نماید.

 

تفاوتها و شباهت های دعوی ممانعت از حق و مزاحمت از حق چیست؟

دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق  به معنای مانع شدن از حق ایجاد شده است.بدین معنا که مرتکب اقدام به جلوگیری از استفاده از حق  دیگری می نماید.به عنوان مثال یکی از همسایه ها اجازه ی استفاده همسایه ی دیگر به پارکینگ را نمیدهد.چنین عملی دارای وصف کیفری می باشد.

دعوای مزاحمت از حق

در دعوای مزاحمت از حق مرتکب اقدام به مزاحمت از استفاده صاحب حق می نماید.

به عنوان مثال یکی از همسایه ها وسایل اضافی خود را در راه پله می گذارد به طوری که دیگران نتوانند از حق خود به راحتی استفاده نمایند.

دعاوی ممانعت از حق و مزاحمت از حق دارای وصف کیفری و حقوقی نیز می باشد. بدین معنی که صاحب حق برای رفع ممانعت و مزاحمت می تواند از طریق مراجع حقوقی و یا کیفری اقدام نماید.

 

دعوای تحویل مبیع

ممکن است دو طرف عقد پس از انعقاد قرارداد با یکدیگر شرایطی را در قرارداد ذکر کنند بدین صورت که پول خریدار در زمان انعقاد قرارداد به صورت کامل آماده نبوده و یا برخی از شرایط برای تحویل ملک  توسط فروشنده فراهم نباشد در اینصورت دو طرف با یکدیگر توافق می کنند که ملک دو ماه پس از انعقاد قرارداد تحویل خریدار شود. چنانچه خریدار در زمان تحویل مورد معامله تعهدات مربوط به خود را تا آن زمان انجام داده باشد ولی فروشنده حاضر به تحویل ملک نباشد در این صورت می تواند الزام فروشنده را به تحویل ملک از دادگاه بخواهد.

 

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه چیست؟

خلع در لغت به معنی کندن ،جدا کردن ، برکنار کردن است و ید به معنی سلطه است.

خلع ید در اصطلاح حقوقی به معنی برکنار کردن شخصی است   که به صورت غیر قانونی ملک را تصرف داشته است.

 دعوای خلع ید در جایی قابل طرح است که هیچگونه قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد و در واقع متصرف ملک را  بدون اجازه و اذن مالک در تصرف دارد.

در حالیکه در دعوای تخلیه بین مالک و متصرف یک قرارداد وجود دارد و به عنوان مثال موعد قرارداد اتمام شده و یا اینکه فسخ گردیده است در اینصورت مالک می تواند تخلیه متصرف را از طریق مراجع قضایی بخواهد.

 

مرجع رسیدگی به دعوای خلع ید و تصرف عدوانی کدام است؟

در دعوای خلع ید متصرف از قبل از انتقال ملک به مالک جدید در ملک تصرف داشته لذا دارای وصف کیفری نبودی  و مالک صرفاً می تواند از طریق مراجع قضایی حقوقی محل وقوع ملک  اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید.

ولی در  دعوای تصرف عدوانی  متصرف در زمان مالکیت شخص مالک اقدام به تصرف غیرقانونی و غیرمجاز ملک نموده و اصطلاحاً بدون اجازه وارد ملک شده پس این اقدام متصرف دارای عنوان مجرمانه تصرف عدوانی بوده  مالک می تواند با مراجعه به مراجع قضایی کیفری  محل وقوع جرم اقدام به طرح  شکایت نماید.

 

دستور موقت چیست؟

دستور موقت در جایی صادر می شود که مورد درخواست از مواردی است که فوریت داشته باشد. لذا چنانچه دستور موقت صادر نگردد تاخیر آن  و صدور حکم در آینده نفعی برای خواهان نداشته باشد .

فرض کنید شخصی دادخواستی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده می دهد پس از صدور حکم اولیه به نفع وی و قبل از آنکه حکم قطعی شود فروشنده ملک را به شخص ثالثی انتقال می دهد. چنانچه خواهان دستور موقت را درخواست نکرده باشد و انتقال رسمی به نام شخص سوم صورت گرفته باشد . حکم صادره به نفع خواهان نفعی برای وی ندارد.

 

دستور موقت را در چه مراحلی می توان درخواست کرد؟

دستور موقت را می توان قبل از تقدیم دادخواست اصلی درخواست کرد در این صورت باید ظرف ۲۰ روز درخواست اصلی طرح شود.

دستور موقت را می توان همزمان با تقدیم دادخواست طرح کرد.

دستور موقت را می توان بعد از تقدیم دادخواست اصلی نیز مطرح نمود.

 

آیا دستور موقت قابل اعتراض است؟

 دستور موقت از جمله قرارهای قطعی بوده که قابل اعتراض نیست پس چنانچه دستور موقت قبول و یا رد شود طرف مقابل نمیتواند نسبت به آن اعتراض کند البته همزمان با حکم بدوی قابل اعتراض است که ممکن است دادگاه تجدیدنظر با اعتراض موافقت کند و دستور را رفع اثر نماید.

 

تفاوت افراز از طریق اداره ثبت  و  دادگاه

در خصوص تشریفات:  دادگاه دارای تشریفات قضایی است ولی اداره ثبت چنین تشریفاتی ندارد.

اقدامات افراز در اداره ثبت توسط کارشناسان ثبتی ولی دادگاههای از کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد.

رأی افراز در ثبت به شرکاء ابلاغ و ظرف ۱۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی است و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است.

در دادگاه با ارائه دادخواست ارائه ولی در اداره ثبت با  ارائه تقاضانامه صورت می گیرد.

 

قرار تأمین خواسته چیست و چه زمانی کاربرد دارد؟

تأمین در لغت به معنی حفظ کردن است.

قرار تأمین خواسته در اصطلاح حقوقی به معنای در امنیت قرار دادن خواسته است. بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدا و قبل از صدور حکم به نفع وی موضوع خواسته ی خود را از نقل و انتقال توسط خوانده حفظ کند تا چنانچه حکم به نفع وی صادر شود محلی برای اجرای حکم وجود داشته باشد.

 

قرار تأمین خواسته در چه مواردی صادر می شود؟

چنانچه دعوی خواهان مستند به سند رسمی باشد، خواسته وی در معرض از بین رفتن باشد، اسناد تجاری (سفته، چک، برات) واخواست شده باشد. می تواند از دادگاه درخواست صدور تأمین خواسته نماید.

 

در چه مرحله ای از رسیدگی می توان قرار تأمین خواسته را درخواست کرد؟

قرار تأمین خواسته را می توان قبل از تقدیم دادخواست اصلی درخواست کرد که در این صورت باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ درخواست تأمین خواسته، دادخواست اصلی را طرح نمود.

قرار تأمین خواسته را می توان همزمان با تقدیم دادخواست اصلی درخواست نمود .

قرار تأمین خواسته را می توان بعد از تقدیم دادخواست اصلی نیز مطرح نمود بدین شکل که از ضمن یک لایحه از قاضی تقاضای صدور تأمین خواسته صورت گیرد.

آیا قرار تأمین خواسته قابل اعتراض است؟

قرار تأمین خواسته قابل اعتراض در دادگاه بدوی است ولی قابل تجدید نظر و یا فرجام خواهی نیست.پس خوانده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار صادره اعتراض کند.

 

آیا امکان فروش املاک مشاعی غیر قابل افراز وجود دارد؟

قانونگذار برای حمایت از این نوع مالکیت،امکان فروش را برای اینگونه املاک منظور نموده . بدین صورت که هریک از شرکاء می تواند درخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه ارائه کند . در این صورت هریک از مالکین مشاعی یا ثالث می توانند نسبت به خرید ملک مزبور اقدام کنند.