a

لینکدین

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست
0 سبد خرید
  • محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل

Dadarad-Logo

مشاوره تلفنی

021-22116677

جرم صدور چک بلامحل

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده دستور پرداخت وجه مندرج در آن را به بانک می دهد تا در تاریخ درج شده در چک به دارنده آن پرداخت شود . صدور چک بلامحل بدین معناست که صادرکننده دستورپرداخت وجه مندرج را به بانک می دهد ولی در تاریخ مندرج در چک وجهی را نزد بانک ندارد در واقع صادرکننده علیرغم اطلاع از عدم موجودی اقدام به صدور چک می کند. در نتیجه صادرکننده اقدام به صدور چکی نموده که در تاریخ مندرج در آن موجودی نداشته است.

 

تا چه زمانی می توان از صادرکننده چک شکایت کیفری نمود؟
در صورتی که صادرکننده وصول چک را منوط به شرطی کند و این شرط را در چک قید کند بانک ها چه تکلیفی در خصوص آن شرط دارند؟
در چه صورتی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟
در چه صورت صادرکننده ، مرتکب صدور چک بلامحل نشده و قابل تعقیب  کیفری نیست ؟
دستور عدم پرداخت وجه چک چه شرایطی باید داشته باشد؟
در صورتیکه صادرکننده چک پس از تحویل چک به دارنده ، به بانک دستور عدم پرداخت بدهد آیا دارنده چک می تواند از دستور دهنده (صادرکننده) شکایت کند؟

 

تا چه زمانی می توان از صادرکننده چک شکایت کیفری نمود؟

زمان تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک است و دارنده ظرف این مدت می تواند به بانک مراجعه کند تا حق شکایت کیفری او محفوظ بماند. پس از صدور گواهی عدم پرداخت نیز ۶ ماه فرصت دارد تا برای طرح شکایت به مراجع قضایی مراجعه کند.

 

در صورتی که صادرکننده وصول چک را منوط به شرطی کند و این شرط را در چک قید کند بانک ها چه تکلیفی در خصوص آن شرط دارند؟

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ آن در بانک وجه نقد داشته باشد. در نتیجه در صورتیکه معادل این مبلغ وجه نقد در حساب باشد بانکها مکلفند وجه چک را پرداخت کند و در صورتی که در متن چک نیز شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد. البته در صورتی که آن شرط تحقق نیافتاده باشد صادرکننده  می تواند پس از پرداخت مبلغ، علیه دارنده طرح دعوا کند. اما عدم استحقاق دارنده در وصول چک نیاز به طرح دادخواست دقیق دارد.

 

در چه صورتی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

صادرکننده چک در صورتی که در تاریخ مندرج در آن در بانک وجه نقد نداشته باشد تحت شرایطی مرتک جرم صدور چک بلامحل گردیده است.

 

در موارد ذیل صادرکننده،مرتکب صدور چک بلامحل نشده و قابل تعقیب  کیفری نیست:

۱ . در صورتیکه ثابت بشود چک سفید امضاء داده شده است.

۲ . هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۳ . چنانچه چک بابت تضمین انجام معامله داده شده باشد.

۴ . هرگاه ثابت شود وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی و یا چک بابت تضمین داده شده باشد. حتی اگر در متن چک قید نشده باشد.

 

دستور عدم پرداخت وجه چک چه شرایطی باید داشته باشد؟

دستور عدم پرداخت وجه چک در جایی رخ می دهد که چک به سرقت رفته یا مفقود شده یا جعل شده و یا از طریق غیرقانونی دیگر بدست دارنده رسیده باشد. دراین صورت صادر کننده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . بانک نیز از پرداخت وجه به آن خودداری می کند.

 

در صورتیکه صادرکننده چک پس از تحویل چک به دارنده ، به بانک دستور عدم پرداخت بدهد آیا دارنده چک می تواند از دستور دهنده (صادرکننده) شکایت کند؟

بسیاری از مواقع صادرکننده چک برای اینکه از انجام تعهدات خود شانه خالی کند پس از دادن چک به دارنده اقدام به طرح شکایت سرقت یا اعلام  مفقودی چک می کند و  دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک می دهد؛ در چنین حالتی دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند . هرگاه خلاف ادعای صادرکننده ثابت شود  دستور دهنده به مجازات مقرر در قانون و پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.