a

لینکدین

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست
0 سبد خرید
  • محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

دستور فروش

دستور فروش

دعاوی ملکی
Dadarad-Logo

مشاوره تلفنی

021-22116677

دستور فروش

دستور فروش در جایی متصور است که چند نفر در یک ملک شریک باشند .اصطلاحاً ملک مشاعی باشد.

ملک مشاعی ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک است و سهم هریک از شرکاء در کل مال مشاع پخش شده است.پس باتوجه به اینکه همه مالکین در کل مال مشاعی شریک هستند هیچ یک از شرکاء نمی توانند بدون اجازه سایر شرکاء ملک را اجاره داده و یا بفروش برسانند .

لذا چنانچه شرکاء با یکدیگر توافق نداشته باشند و همچنین ملک قابل تفکیک و افراز نباشد چاره ای نیست جزء اینکه یکی از شرکاء درخواست فروش ملک مشاع کند .

 قانونگذار برای حمایت از این نوع مالکیت، فروش را برای اینگونه املاک منظور نموده:

بدین صورت که هریک از شرکاء می تواند درخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه ارائه کند.

در این صورت هریک از مالکین مشاعی یا ثالث می توانند نسبت به خرید ملک مزبور اقدام کنند.