a

لینکدین

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست
0 سبد خرید
  • محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

دستور موقت

دستور موقت

دعاوی ملکی
Dadarad-Logo

مشاوره تلفنی

021-22116677

دستور موقت

دستور موقت در جایی صادر می شود که مورد درخواست از مواردی است که فوریت داشته باشد. لذا چنانچه دستور موقت صادر نگردد تاخیر آن  و صدور حکم در آینده نفعی برای خواهان نداشته باشد .

فرض کنید شخصی دادخواستی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده می دهد پس از صدور حکم اولیه به نفع وی و قبل از آنکه حکم قطعی شود فروشنده ملک را به شخص ثالثی انتقال می دهد. چنانچه خواهان دستور موقت را درخواست نکرده باشد و انتقال رسمی به نام شخص سوم صورت گرفته باشد . حکم صادره به نفع خواهان نفعی برای وی ندارد.

 

دستور موقت را در چه مراحلی می توان درخواست کرد؟

دستور موقت را می توان قبل از تقدیم دادخواست اصلی درخواست کرد در این صورت باید ظرف ۲۰ روز درخواست اصلی طرح شود.

دستور موقت را می توان همزمان با تقدیم دادخواست طرح کرد.

دستور موقت را می توان بعد از تقدیم دادخواست اصلی نیز مطرح نمود.

 

آیا دستور موقت قابل اعتراض است؟

 دستور موقت از جمله قرارهای قطعی بوده که قابل اعتراض نیست پس چنانچه دستور موقت قبول و یا رد شود طرف مقابل نمیتواند نسبت به آن اعتراض کند البته همزمان با حکم بدوی قابل اعتراض است که ممکن است دادگاه تجدیدنظر با اعتراض موافقت کند و دستور را رفع اثر نماید.